Parterapi & KBT

 A G R E E M E N T

Ibland är livet svårt att hantera. Hjälp finns! 


PARTERAPI

KBT med tillämpad beteendeanalys, kartläggning av uppväxt/händelser som påverkar relationer.

Vi identifierar styrkor, brister och era unika behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 

Ni får verktyg och hemträning för kommunikation konfliktlösning för ökad tillit och djupare intimitet.


KBT 

Vi behandlar kris, depression, ångest, missbruk, stress, utmattningssyndrom, beroendeproblematik, 

ätstörning, självskadebeteenden, tvångssyndrom och fobier


bokning@agreement.se

UPPLÄGG


1 Diagnostisering

Var och en beskriver sin livssituation, olika problemområden och vilka önskemål som finns.


2 Beteendeanalys

Vi gör en analys av vad som orsakar olika syn på situationer och hittar orsak till händelser och missförstånd, vad vi kan göra för att både förstå varandra och hitta vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.


3 Arbetsplan.

Vi gör en handlingsplan där ni får konkreta verktyg för att skapa nya möjligheter. 


4 Kommunikationsträning och konflikthantering

enligt 4L-metoden som bygger på retorik. Varje person ser tydligt hur man kan blir starkare och tydligare genom att lära sig en enkel metod för svåra samtal - att "tala samma språk"


5 Hemträning

Efter varje samtal får klienterna konkreta uppgifter att öva på.


KBT


Vi kartlägger vilka tankar och beteenden som kan bytas ut/utvecklas för att nå psykisk hälsa. Steg för steg får klienten öva och mäta vad som evidensmässigt fungerar bra. 


PARTERAPI


Olika områden kan orsaka problem i par- och familjerelationer. Förväntningar, händelser i livet och uppväxten, idéer om en bra relation, olika kommunikations- konfliktstil, ekonomi och barnuppfostran.


Ibland behövs det inte så många samtal för att hitta nya sätt att må bra och förstå varandra.


bokning@agreement.se

4L METODEN


Kognitiva förmågor - sätt att tänka, förstå


Inre styrka och balans d.v.s. behärskning, befriat intellekt och tydlighet.

- Andning

- Avslappning

- Närvaro

- Koncentration

- Fokus

- Ompröva idéer/regler feltolkningar som etsat sig fast och är hämmande

- Rannsaka NAT negativa automatiska tankar som stör dig

- Hitta styrkor och din personliga begåvning

 

Utveckla nya funktionella beteenden


Läsa av ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonlägen, satsmelodier och specifika sammanhang i samspel med andra.

 

Beteendeexperiment/improvisation

- Hitta mod och motivation

- Förstå sig själv och andra

- Acceptera känslor

- Förlåta och lägga uppklarad problem bakom sig

- Läka 

- Lämna en konflikt löst

- Hitta nya mål och lösningar

- Hitta och skapa glädje

 

Skapa din nya roll - hitta din starkaste röst

Utveckla din fulla fysiska och psykiska potential!

 


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg