Parterapi & KBT

 A G R E E M E N T

Ibland är livet svårt att hantera. Hjälp finns!

 


 Förändring och missförstånd leder ofta till oro och frustration

 

För personer med psykisk sårbarhet eller unika funktioner kan oro och frustration och

brist på verktyg leda till avstängning, ensamhet, affektutbrott, våld, missbruk, depression,

ångest, självskadebeteenden, ätstörning, tvångssyndrom och självmordsförsök. 

KBT - Kognitiv Beteende Terapi För behandling av depression, fobier, ångest, posttraumatisk stress, utmattning, ätstörning, kris, trauma, sorg och beroendeproblematik.


Upplägg par- enskild KBT- kognitiv beteendeterapi


1 Diagnostisering klienterna beskriver sin livssituation, olika problemområden och vilka önskemål som finns

2 Tydliggöra, objektifiera och dissekera problemen

3 Arbetsplan Visa och förstå olika syn på situationer

4 Kommunikationsträning enligt ISK- modellen. Varje person ser tydligt hur man kan blir starkare och tydligare

5 Hemträning efter varje samtal får klienterna konkreta uppgifter att öva på

 

Olika områden som kan orsaka problem i par- familjerelationer www.levatillsammans.com

Förväntningar, händelser i livet och uppväxten, idéer om en bra relation, olika kommunikations- konfliktstil,

ekonomi och barnuppfostran.

 

PARTERAPI


KBT med tillämpad beteendeanalys, kartläggning av uppväxt/händelser som påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning för kommunikation konfliktlösning för ökad tillit och djupare intimitet

Kognitiva förmågor - sätt att tänka, förstå


inre styrka och balans d.v.s. behärskning, befriat intellekt och tydlighet.

- Andning

- Avslappning

- Närvaro

- Koncentration

- Fokus

- Ompröva idéer/regler som etsat sig fast och är hämmande

- Rannsaka NAT negativa automatiska tankar som stör dig

- Hitta styrkor och begåvning

 


Utveckla nya funktionella beteenden


Läsa av, förstå och använda blick, ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge, satsmelodi och sammanhang i samspel med andra.

 

Beteendeexperiement/improvisation

- Förstå

- Acceptera

- Förlåta

- Läka

- Lämna

- Hitta nya lösningar

- Hitta humor och glädje

 

Skriv ditt manus - hitta din starkaste roll/röst

utveckla din fulla fysiks och psykiska potential!

 


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg