Utbildningar

 A G R E E M E N T

Utbildning

 

”Jag kommer att ha glädje av den här kursen hela livet. Stort tack!”


1 PRESENTATIONSTEKNIK


Alla deltagare kommer med en förberedd presentation att utveckla

1 Undervisande del

2 Presentationer med feedback och ny teknik

3 Ny presentation med feedback och konkreta mål


”Alla som har med människor att göra borde gå den här kursen.”


2 MOTIVERANDE KOMMUNIKATION

3 KONFLIKTLÖSNING

4 STRESSHANTERING 

Upplägg:

1 Undervisande del

2 Övning av egna och våra exempel

3 Feedback reflektioner

4 Ny övning av smma eller andra situationer


bokning@agreement.se


BILD: hjärncellers utveckling www.space.com

 1-6 Dagars Kurs


  För Chefer och arbetsgrupper i:


 • Konstruktivt Bemötande
 • Stresshantering
 • Förebygg psykisk ohälsa
 • Presentationsteknik
 • Konflikthantering
 • Förhandling
 • Din optimala självkänsla


  I era lokaler max 20 pers

  I vår lokal max 8 pers


  bokning@agreement.se


 BILD: megagalaxers utveckling www.space.com


6 Dagars Ledarutbildning


Licensierad 4L - ledare för personal inom:


 • HR
 • VD
 • Terapeut
 • Kurator
 • Läkare
 • Socionom
 • Polis


Syfte: Att nå medarbetares fulla potential


bokning@agreement.se


BILD www.neurologiisverige.se

Redan efter en seminariedag kan 4L-metoden användas och underlätta i svåra situationer. Lednings- och arbets grupper eller par som kontinuerligt under några månader tränar in modellen lär sig att tala "samma språk" vilket leder till ökad motivation och förståelse för varandras behov. 4L är ett verktyg som både kan användas i syfte att förebygga och lösa konflikt. Missförstånd och ouppklarade händelser tar annars både energi och tid. Modellen ger arbetsro och effektivitet.


4L

4L - METODEN


Inspiration och fakta kring möjligheter genom vetenskap, metodik och erfarenheter. Vad händer i kropp och hjärna i mötet mellan människor?


Kommunikation är att lyssna, vara saklig använda kropps-språk och kunna återspegla och kunskap om hur erfarenheter och kroppsminnet påverkar nuet.


Kartläggning av egna inre och yttre beteenden och behov genom beteendeanalys. Vad hämmar och vad gynnar dig?


Rannsakan av stress. Vilka händelser och erfarenheter får     

olika konsekvenser idag? Hur tar du kommando över situationer utan att stöta bort andra? 


Möjligheter Hur skapar du ro och en rolig miljö? Vilka tankar och beteenden hindrar dig? Vad vill du byta ut?


Inre styrka och balans hittar du genom att uttrycka kärnan i hela din vilja - Vad du tänker, känner och behöver!


Öppna andra genom att lyssna aktivt med öppna frågor som tydliggör andras hela vilja.


Konfliktlösning genom konkret mall som tydligt och objektivt visar vilka tankar och beteenden som kan skapa problem och vilka som istället kan ge förståelse, motivation och lösning.


Reflektion och plan för att nå önskade mål. Hur var och en kan göra för att bli tydlig, få förståelse och skapa samverkan.


Metodik:


 • Presentationsteknik
 • Retorik
 • KBT - Kognitiv Beteendevetenskap
 • Systemteori
 • MI - motiverande samtal
 • Psykoteknik 


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg