Utbildningar

 A G R E E M E N T

Upplägg Kurs i 4L


1. Inspiration kring möjligheter genom metodik och erfarenheter


2. Kommunikation fakta och spegling av kroppsspråk och hur kroppsminnet påverkar i nuet


3. Kartläggning av egna inre och yttre beteenden och behov -

Vad hämmar och gynnar mig?


4. Rannsakan av stress Vilka händelser och erfarenheter får

olika konsekvenser idag?


5. Möjligheter Vilka tankar hindrar mig? Hur tar jag kommando över situationer utan att stöta bort andra?


6. 4L Bemötande 1 steg i taget 

Landa - hur du kan lugna alla i en situation

Lyssna - i tre enkla steg

Lyfta - spegla och bekräfta exakt vad du hört i tre steg

Lämna - lämna eget budskap i tre steg, förhandla, kom överens


7. Inre styrka balans hur vi hittar kärnan i vår vilja och hur vi uttrycker den


8. Öppna andra Hur vi kan lyssna aktivt och förstå andra


9. Konfliktlösning se tydligt och objektivt vilka tankar och beteenden som kan skapa avstånd och vilka som ger närhet


10. Reflektion och plan Hur du själv kan göra för att bli tydlig,

få förståelse och skapa samverkan


4L

VAD ÄR 4L?


En enkel metod för att ta kommando över en situation och hitta struktur i svåra samtal,

förebygga och lösa konflikt. 


4L kan direkt appliceras privat och i arbetet.


                                                       Landa: Självinsikt och behärskning

                                                       Lyssna: Göra sin och andras hela vilja tydlig

                                                       Lyfta: Bekräfta sig själv och andra 

                                                       Lämna: Ge motiverande budskap/feedback  6 Dagars utbildning


Licensierad 4L - ledare för personal inom:


 • HR
 • VD
 • Terapeut
 • Kurator
 • Läkare
 • Socionom
 • Polis


Syfte: Att nå medarbetares fulla potential

1-års program á 3 tim/vecka,


Social färdighetsträning och psykisk styrka,

för 8-20 deltagare.


Metoder:


 • Retorik
 • KBT - Kognitiv Beteendeterapi
 • MI - motiverande samtal och psykoteknik. 

2 Dagars Kurs

Redan efter en seminariedag kan modellen användas och underlätta i svåra situationer. Lednings- och arbets grupper eller par som kontinuerligt under några månader tränar in modellen lär sig att tala "samma språk" vilket leder till ökad motivation och förståelse för varandras behov. 4L är ett verktyg som både

kan användas i syfte att förebygga och lösa konflikt. Missförstånd och ouppklarade händelser tar annars både energi och tid. Modellen ger arbetsro och effektivitet.

1-6 Dagars Kurs


För Chefer och arbetsgrupper i: • Bemötande
 • Presentationsteknik
 • Konflikthantering
 • Förhandling


Boka egen 4L kurs

 


 Välj ett eget tema:

 

 • Konfliktlösning
 • Empatiskt bemötande
 • Din optimala självkänsla
 • Presentationsteknik

 

Max 8 pers i vår lokal

 

 


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg