Utbildningar

 A G R E E M E N T

FÖRETAGSUTBILDNING


för lednings- och arbetsgrupper

 

”Jag kommer att ha glädje av den här

kursen hela livet. Bra träning för hjärnan.

Stort tack!”


FÖRELÄSNING ELLER KURSER

  I era lokaler max 20 pers

  I vår lokal max 8 pers


  bokning@agreement.se


PRESENTATIONSTEKNIK

1-2 dagar

Alla deltagare kommer med en

förberedd presentation att utveckla.


     UPPLÄGG

     1 Undervisande del

     2 Presentationer filmas, ses enskilt och med

       handledaren som ger individuell feedback

       om framförande och innehåll.

    3 Ny chans till samma presentation och  

       feedback med konkreta mål och beteenden

       att öva på.


”Alla som har med människor att göra borde

gå den här kursen.”


RESPEKTFULLT BEMÖTANDE

KONFLIKTHANTERING

STRESSHANTERING 

1-6 dagar 


     UPPLÄGG 

     1 Undervisande del

     2 Övning av egna och våra exempel

     3 Feedback reflektioner

     4 Ny övning av samma eller annan situation


bokning@agreement.seLEDARSKAPSUTBILDNING

Licensierad 4L ledare för personal inom:

 • HR
 • VD
 • Terapeut
 • Kurator
 • Läkare
 • Socionom
 • Polis


Syfte: Att nå medarbetares fulla potential

bokning@agreement.se


4L METODEN 

gör det lättare att

 1. Snabbt hitta fokus och struktur
 2. Skapa bra stämning
 3. Öka arbetslust hos dig själv och medarbetare
 4. Ta kommando över obehag/utmaningar
 5. Hantera irritation, frustration, provokation  
 6. Leda svåra samtal, förebygga och lösakonflikt
 7. Förhandla och komma överens


4L-metoden kan redan efter en seminariedag användas och underlätta i svåra situationer. Lednings- och arbetsgrupper som kontinuerligt tränar inre styrka och tydlighet, upplever ökad motivation och förståelse för olika behov.

4L är ett verktyg som kan användas i

syfte att förebygga och lösa konflikt.

Missförstånd och ouppklarade

händelser tar energi och tid.


Metoden visar hur vi skapar ro och effektivitet.


METODENS METODIK


 • Retorik
 • KBT - Kognitiv Beteendevetenskap
 • Systemteori
 • MI - motiverande samtal
 • Psykoteknik 


UPPLÄGG 4L METODEN


Inspiration och fakta kring möjligheter genom vetenskap, metodik och erfarenheter. Vad händer

i kropp och hjärna i mötet mellan människor?


Kommunikation är att lyssna, vara saklig använda kropps-språk och kunna återspegla och kunskap om hur erfarenheter och kroppsminnet påverkar nuet.


Kartläggning av egna inre och yttre beteenden och behov genom beteendeanalys. Vad hämmar och vad gynnar dig?


Rannsakan av stress. Vilka händelser och erfarenheter får olika konsekvenser idag? Hur tar du kommando över situationer utan att stöta bort andra? 


Möjligheter Hur skapar du ro och en rolig miljö? Vilka tankar och beteenden hindrar dig? Vad vill du byta ut?


Inre styrka och balans hittar du genom att uttrycka kärnan i hela din vilja - Vad du tänker, känner och behöver!


Öppna andra genom att lyssna aktivt med öppna frågor som tydliggör andras hela vilja.


Konfliktlösning genom konkret mall som tydligt och objektivt visar vilka tankar och beteenden som kan skapa problem och vilka som istället kan ge förståelse, motivation och lösning.


Reflektion och plan för att nå önskade mål. Hur var och en kan göra för att bli tydlig, få förståelse och skapa samverkan.HISTORIK


Metoden utvecklades för tio år sedan och är idag väl beprövad i arbete med ledare, lednings- och arbetsgrupper. I arbete med unga vuxna med autism/aspergers syndrom och psykisk ohälsa grundade Marianne Scheja metoden som hjälpt de unga att hitta psykisk styrka och tydlighet och en ökad social färdighet. SVTs tre dokumentärer som blev Kristallen nominerade 2016, visar hur metoden fungerat för deltagarna i 4L-träning. 


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg