Hem

 A G R E E M E N T

4L

Agreement

Företagsutbildning - Parterapi - KBT - 4L 

Företagsutbildning


COACHNING OCH HANDLEDNING


För ledare, arbetsgrupper, organisationer

och kommun.


Välkommen att boka oss för 

krishantering, bemötande eller konflikthantering.


FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER


 • Motiverande bemötande med 4L 
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Stresshantering

 

METODER


 • KBT - kognitiv beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal
 • Systemteori
 • 4L - metod för presentationsteknik,       svåra samtal, konfliktlösning
 • Retorik

 

MÅL

Hantering av:

 • Stress
 • Konflikthantering
 • Ökad självtillit
 • Teamwork
 • Psykisk styrka
 • Empatiskt och tydligt bemötande
 • Trygga och starka relationer.


Läs Mer

Parterapi & KBT


KRISHANTERING


Vid sorg, chock, kris, konflikt eller

beroendeproblematik erbjuder vi snabb

kartläggning och behandling. Vi kan ge

ett mätbart resultat och förebyggande

strategier för långsiktigt välmående.


KBT


För behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroendeproblematik

 

PARTERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning för

kommunikation konfliktlösning för ökad tillitLäs Mer

4L

 4L - MetodenEn enkel metod för att ta kommando

över en situation och hitta struktur i

svåra samtal, att förebygga och lösa konflikt           och ge personliga och effektiva presentationer.


 • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras hela vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - ge motiverande budskap/feedback

Förhandla – Komma överens


 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L kan direkt appliceras

både privat och i arbetet.Läs Mer


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg