Hem

 A G R E E M E N T

4L

Agreement

Företagsutbildning - Parterapi - KBT - 4L 

Företagsutbildning


COACHNING OCH HANDLEDNING


För ledare, arbetsgrupper, organisationer

och kommun.


Välkommen att boka oss för t.ex.

krishantering, bemötande eller konflikthantering.


FÖRELÄSNINGAR


 • Motiverande bemötande med 4L 
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Stresshantering

 

METODER


 • KBT - kognitiv beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal
 • Systemteori
 • 4L - svåra samtal/konfliktlösning
 • Retorik

 

MÅL

Hantering av:

 • Stress
 • Konflikthantering
 • Ökad självtillit
 • Psykisk styrka
 • Empatiskt och tydligt bemötande
 • Trygga och starka relationer.


Läs Mer

Parterapi & KBT


KRISHANTERING


Vid sorg, chock, kris, konflikt eller

beroendeproblematik erbjuder vi snabb

kartläggning och behandling. Vi kan ge

ett mätbart resultat och förebyggande

strategier för långsiktigt välmående.


KBT


För behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroendeproblematik.

 

PARTERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning för

kommunikation konfliktlösning för ökad tillitLäs Mer

4L

Utbildningar & 4L - ModellenEn enkel metod för att ta kommando

över en situation och hitta struktur i

svåra samtal, förebygga och lösa konflikt. • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras hela vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - ge motiverande budskap/feedback,


Förhandla – komma överens

 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L kan direkt appliceras

privat och i arbetet.Läs Mer


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg