Hem

 A G R E E M E N T

4L

Agreement

Företagsutbildning - Parterapi - KBT - 4L 

Företagsutbildning

 

för ledare, arbetsgrupper, organisationer,

kommun och landsting.


"Tack för en fantastisk kurs. Den har fått mig att tänka i alldeles ny banor.” Deltagare 2019


 .

BOKA PLATS PÅ ÖPPEN KURS

Guide till förståelse

bokning@agreement.se


BOKA FÖRELÄSNING OCH KURSER


med Marianne Scheja

flitigt anlitad föreläsare/terapeut/KBT


TEMAN

 • Effektivt bemötande/Förståelse med 4L 
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Stresshantering


COACHNING OCH HANDLEDNING

individuellt och i grupp


MÅL

 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Ökad självtillit
 • Teamwork
 • Psykisk styrka
 • Empatiskt och tydligt bemötande
 • Trygga och starka relationer


METODER


 • KBT - kognitiv beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal
 • Systemteori
 • 4L - metod för presentationsteknik, 

       svåra samtal och konflikthantering

 • Retorik
 • Kroppsspråk - teaterteknik


bokning@agreement.se


Läs Mer

Parterapi & KBT


KRISHANTERING


vid sorg, chock, konflikt, missbruk, beroende erbjuder vi snabb kartläggning och behandling. Vi kan ge ett mätbart resultat och förebyggande

strategier för långsiktigt välmående.


KBT -

Kognitiv beteendeterapi


Behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroende/missbruk 

 

PARTERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning för

kommunikation konfliktlösning för ökad tillit.


bokning@agreement.seLäs Mer

4L

  Missförstådd.

4L

SPRÅKET ALLA FÖRSTÅR


I fyra enkla steg ser du till att bli förstådd.

Med struktur gör du andra begripliga.


4är en metod för effektivitet och tydlighet

som bygger på retorik, psykotenik, KBT- Kognitiv beteendeterapi och MI - Motiverande samtal.


"Jag kan få snabbare resultat eftersom jag vet

hur jag ska agera för att snabbt kunna få mina medarbetare att ta till sig vad jag vill förmedla."

Deltagare 2019


 • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras hela vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - ge motiverande budskap/feedback Förhandling - Överenskommelse


Bättre motivation, fokus och struktur i arbete

och privatliv, minskar stress och ökar kreativitet

och ledert till önskvärda prestationer.


Med 4L kan du lättare

 1. Snabbt hitta fokus och struktur
 2. Skapa bra stämning
 3. Öka arbetslust hos dig själv och medarbetare
 4. Ta kommando över obehag/utmaningar
 5. Hantera irritation, frustration, provokation  
 6. Leda svåra samtal, förebygga och lösa konflikt
 7. Förhandla och komma överens


 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L kan direkt appliceras

både privat och i arbetet.


bokning@agreement.seLäs Mer


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg