Hem

Nyhet! Boka vår webbutbildning via https://mindingmethod.addwisdom.se


M I N D I N G

Mental och social styrka och tydlighet.

Utbildning 1-8 dagar Workshop halv-heldag Föreläsning 1-2 tim


KBT- kognitiv beteendeterapi 

Par- och familjeterapi


 info@agreement.se


Varmt välkommen!MINDING 

är en väl använd metod för gott bemötande och

psykisk styrka hos ledare och team.


Marianne Scheja, grundare av metoden.


"Alla människor borde gå Mindingutbildningen."

Deltagare 2022


MINDING

ger konkreta verktyg för att träna inre styrka och tydlighet och teknik för att hantera psykiskt krävande situationer/personer.


METODEN 

bygger på KBT - kognitiv beteendevetenskap, MI-motiverande samtal, systemteori och retorik.


UTBILDNINGEN

ger fakta, skattning, din livsanalys och övningar som gör att du kan se dig själv utifrån olika perspektiv. Du får verktyg för att träna mental styrka, förebygga och lösa konflikt empatiskt.

 

 UPPLÄGG

Fyra steg till Språket alla förstår

     LANDA Stresshantering, självkunskap

      LYSSNA Kommunikation,retorik

      LYFTA Konflikthantering, förhandlingsteknik

      LÄMNA Presentationsteknik, nå mål


Kursen kan hållas i vackra Tändstickspalatset

eller i era lokaler!info@agreement.se


Läs Mer  

___________________________

KBT/par och familjeterapi


AKUTA TIDER

även via telefon/skype/teams

+46 708 303736


Vi håller god hygien och lokalen tillåter avstånd!

 

Varmt välkommen!

info@agreement.se


     TIPS FÖR DIG SOM ÄR HEMMA MYCKET

 • Håll dina rutiner och din dygnsrytm.
 • Motionera regelbundet. Promenad t.ex.
 • Hitta stimulans, variera dina aktiviteter.

___________________________

info och bokning

+ 46 708 303736

info@agreement.se

KRISHANTERING

vid sorg, chock, konflikt, missbruk, beroende erbjuder vi snabb kartläggning och behandling. 

Vi ger ett mätbart resultat och förebyggande strategier för långsiktigt välmående.


KBT - Kognitiv beteendeterapi


Behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroende/missbruk 

 

PAR- OCH FAMILJETERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som 

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning i

kommunikation och konfliktlösning 

och vi letar, löser och lämnar

svårigheter tillsammans så att ni kan

hitta förståelse och skapa tillit.


info@agreement.seLäs MerM I N D I N G 

FÖR INRE HÅLLBARHET


PRIVATKURS

Vi arrangerar kurser för privatpersoner

Max 8 personer/grupp

 3 timmar x 8 kvällar

Varmt välkommen att boka en grupp!
MINDING METODEN 

av Marianne Scheja


LÄR DIG 4L - SPRÅKET ALLA FÖRSTÅR

I fyra enkla steg ser du till att bli förstådd.

Med struktur gör du andra begripliga.


MINDING

är en metod för effektivitet och tydlighet

som bygger på retorik, psykotenik,

systemteori, KBT- Kognitiv beteendeterapi

och MI - Motiverande samtal.


"Jag kan få snabbare resultat eftersom jag

vet hur jag ska agera för att snabbt kunna

få mina medarbetare att ta till sig vad jag

vill förmedla."

Deltagare 2019

4L

 • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - empatisk budskap/feedback Förhandling - Överenskommelse


Bättre motivation, fokus och struktur i

arbeteoch privatliv, minskar stress och

ökar kreativitet och ledert till önskvärda prestationer.


 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L - samtal kan direkt appliceras

både privat och i arbetet.


info@agreement.seLäs Mer