Hem

4L


M I N D I N G

W O R K S H O P 19/1 kl 17.30-20.30

Mental och social styrka och tydlighet. 

   BILJETT: bokning@greement.se

 Endast 6 platser och med avstånd.

Varmt välkommen!


KBT- kognitiv beteendeterapi 

Par- och familjeterapi

M I N D I N G 

KURS FÖR INRE HÅLLBARHET

är en väl använd metod för ökad prestation

och psykisk styrka hos ledare och team.


Kursledare Marianne Scheja, grundare av metoden.


"Alla människor borde gå Minding-kursen."

Deltagare 2020


M I N D I N G

ger konkreta verktyg för att träna inre styrka och tydlighet och teknik för att hantera psykiskt krävande situationer/personer.


M E T O D E N 

bygger på KBT - kognitiv beteendevetenskap, MI-motiverande samtal, systemteori och retorik.


K U R S E N

ger fakta, skattning, din livsanalys och övningar som gör att du kan se dig själv utifrån olika perspektiv. Du får verktyg för att träna mental styrka, förebygga och lösa konflikt empatiskt.

 

 UPPLÄGG 4L

Språket alla förstår

     LANDA Stresshantering, självkunskap

      LYSSNA Kommunikation

      LYFTA Konflikthantering, förhandlingsteknik

      LÄMNA Presentationsteknik, nå mål


Kursen hålls i vackra Tändstickspalatset

eller i era lokaler!bokning@agreement.se


Läs Mer  

___________________________

KBT/par och familjeterapi


AKUTA TIDER

även via telefon/skype/teams

+46 708 303736


Vi håller god hygien och lokalen tillåter avstånd!

 

Varmt välkommen!

bokning@agreement.se


     TIPS FÖR DIG SOM ÄR HEMMA MYCKET

 • Håll dina rutiner och din dygnsrytm.
 • Motionera regelbundet. Promenad t.ex.
 • Hitta stimulans, variera dina aktiviteter.

___________________________

info och bokning

+ 46 708 303736

bokning@agreement.se

KRISHANTERING

vid sorg, chock, konflikt, missbruk, beroende erbjuder vi snabb kartläggning och behandling. 

Vi ger ett mätbart resultat och förebyggande strategier för långsiktigt välmående.


KBT - Kognitiv beteendeterapi


Behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroende/missbruk 

 

PAR- OCH FAMILJE TERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som 

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning i

kommunikation och konfliktlösning 

och vi letar, löser och lämnar

svårigheter tillsammans så att ni kan

hitta förståelse och skapa tillit.


bokning@agreement.seLäs MerM I N D I N G 

FÖR INRE HÅLLBARHET


PRIVATKURS

Vi arrangerar kurser för privatpersoner i våra mysiga lokaler på Artillerigatan 27

Max 8 personer/grupp

Vill du gå kursen 3 timmar x 8 kvällar?

Varmt välkommen!
MINDING METODEN 

av Marianne Scheja


LÄR DIG 4L - SPRÅKET ALLA FÖRSTÅR

I fyra enkla steg ser du till att bli förstådd.

Med struktur gör du andra begripliga.


MINDING

är en metod för effektivitet och tydlighet

som bygger på retorik, psykotenik,

systemteori, KBT- Kognitiv beteendeterapi

och MI - Motiverande samtal.


"Jag kan få snabbare resultat eftersom jag

vet hur jag ska agera för att snabbt kunna

få mina medarbetare att ta till sig vad jag

vill förmedla."

Deltagare 2019

4L

 • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - empatisk budskap/feedback Förhandling - Överenskommelse


Bättre motivation, fokus och struktur i

arbeteoch privatliv, minskar stress och

ökar kreativitet och ledert till önskvärda prestationer.


 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L - samtal kan direkt appliceras

både privat och i arbetet.


bokning@agreement.seLäs Mer