Hem

 A G R E E M E N T

4L

Agreement

Företagsutbildning - Parterapi - KBT - 4L-metoden förRespektfullt bemötande 

KBT/par och familjeterapi

Managementkonsult


AKUTA TIDER

även via telefon/skype

+46 708 303736


Öppen jourtelefon vid ångest/oro

varje vardag kl 9-11


     TIPS FÖR DIG SOM ÄR I KARANTÄN

 • Håll dina rutiner och din dygnsrytm.
 • Motionera regelbundet. Promenad/yoga t.ex.
 • Håll kontakt med andra – ring, använd sociala medier, sätt upp chattgrupper. Interagera!
 • Håll dig uppdaterad och informerad om läget.
 • Tänk på att isoleringen är en meningsfull uppoffring för att du skyddar dig och andra.
 • Hitta stimulans, variera aktiviteter så mycket det bara går.


FÖRETAGSUTBILDNING

för ledare, arbetsgrupper, organisationer,

kommun och landsting.


"Tack för en fantastisk kurs. Den har fått mig att tänka i alldeles ny banor.” Deltagare 2019


FÖRELÄSNING KURSER

med Marianne Scheja

flitigt anlitad föreläsare/managementkonsult


TEMAN

 • Respektfullt bemötande 
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Stresshantering


COACHNING OCH HANDLEDNING

individuellt och i grupp


MÅL

 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Ökad självtillit
 • Teamwork
 • Psykisk styrka
 • Empatiskt och tydligt bemötande
 • Trygga och starka relationer


METODER


 • KBT - kognitiv beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal
 • Systemteori
 • 4L - metod för presentationsteknik, 

       svåra samtal och konflikthantering

 • Retorik
 • Kroppsspråk - scenframställan


bokning@agreement.se


Läs Mer

KRISHANTERING

vid sorg, chock, konflikt, missbruk, beroende erbjuder vi snabb kartläggning och behandling. 

Vi ger ett mätbart resultat och förebyggande strategier för långsiktigt välmående.


PARTERAPI & KBT


KBT - Kognitiv beteendeterapi


Behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroende/missbruk 

 

PARTERAPI


Kartläggning av uppväxt/händelser som 

påverkar relationer.


Vi identifierar styrkor, brister och era unika

behov för att se hur just ni kan bygga en bra relation. 


Ni får verktyg och hemträning i

kommunikation och konfliktlösning 

och vi letar, löser och lämnar

svårigheter tillsammans så att ni kan

hitta förståelse och skapa tillit.


bokning@agreement.seLäs Mer

4L METODEN

av Marianne Scheja


LÄR DIG SPRÅKET ALLA FÖRSTÅR

I fyra enkla steg ser du till att bli förstådd.

Med struktur gör du andra begripliga.


4

är en metod för effektivitet och tydlighet

som bygger på retorik, psykotenik,

systemteori, KBT- Kognitiv beteendeterapi

och MI - Motiverande samtal.


"Jag kan få snabbare resultat eftersom jag

vet hur jag ska agera för att snabbt kunna

få mina medarbetare att ta till sig vad jag

vill förmedla."

Deltagare 2019


 • Landa - självinsikt och behärskning
 • Lyssna - göra sin och andras vilja tydlig
 • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
 • Lämna - empatisk budskap/feedback Förhandling - Överenskommelse


Bättre motivation, fokus och struktur i

arbeteoch privatliv, minskar stress och

ökar kreativitet och ledert till önskvärda prestationer.


 Empatisk tydlighet leder till trygghet och

motivation.


4L kan direkt appliceras

både privat och i arbetet.


bokning@agreement.seLäs Mer


 A G R E E M E N T  AB    Tel +46 8 667 10 20    info@agreement.se     Artillerigatan 27 BV                      T - bana Östermalmstorg