Utbildningar


FÖRETAGSUTBILDNING/COACHNING


för lednings- och arbetsgrupper

 

”Jag kommer att ha glädje av den här

kursen hela livet. Bra träning för hjärnan.

Stort tack!”  Deltagare 2020.


WEBINAR/FÖRELÄSNING/UTBILDNING

med Marianne Scheja

flitigt anlitad föreläsare/managementkonsult


Här kan du hitta våra webbutbildningar i Minding

https://mindingmethod.addwisdom.se


BOKEN KAN BESTÄLLAS

https://www.bokus.com/bok/9789189323360/minding-fyra-steg-till-mental-och-social-styrka/


M I N D I N G med 4L-samtal 

Fyra steg till mental och social styrka för ledare, arbetsgrupper, organisationer, kommun och landsting.


TEMAN

 • LANDA Stresshantering, självkunskap
 • LYSSNA Icke sårande kommunikation, retorik
 • LYFTA Konflikthantering, förhandlingsteknik
 • LÄMNA Presentations- och relationsteknik


MÅL

 • Mental och social styrka
 • Empatiskt och tydligt bemötande
 • Trygga och starka relationer
 • Sunda och effektiva val med rimliga mål 


METODER

 • KBT - kognitiv beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal
 • Systemteori
 • MINDING för presentationsteknik, 

       svåra samtal och konflikthantering

 • Retorik
 • Kroppsspråk - scenframställning


UPPLÄGG UTBILDNINGSDAGAR

     1 Undervisande del

     2 Övning av egna och våra exempel

     3 Feedback reflektioner

     4 Ny övning av samma eller annan situation


UTBILDNINGAR

 • Diplomerad i Minding 5 heldagar 
 • Minding seminarier 1-2 heldagar om valfritt tema:


 1. LANDA Stresshantering, självkunskap 
 2. LYSSNA Icke sårande kommunikation, retorik
 3. LYFTA Konflikthantering, förhandlingsteknik
 4. LÄMNA Presentations- och relationsteknikPRESENTATIONSTEKNIK 1-2 dagar

Alla deltagare kommer med en förberedd

presentation att utveckla som filmas och regisseras.

Därefter görs den igen, filmas och utvärderas.


"Tack för en fantastisk kurs. Den har fått mig att
tänka i alldeles ny banor och nå fram.

Deltagare 2020

 


info@agreement.se
LEDARSKAPSUTBILDNING

M I N D I N G

  Tillitsbaserat ledarskap.


Missförstånd skapar oro, tar energi och tid. 

M I N D I N G visar hur vi skapar ro och effektivitet.


  Råd, konkreta verktyg och handfasta färdigheter,  

  samt ha fått en möjlighet att reflektera och dela

  erfarenheter kring hur ett tillitsorienterat  

  ledarskap kan se ut.

 

Syfte: Att nå medarbetares fulla potential


Om ledarskapets betydelse för att kunna främja verksamhetens utveckling mot mer tillitsorientering.

Hitta vad som gynnar motivation och innovation och

hur du bättre tar till vara på medarbetares kompetens.

Öva på att leda med tillit genom att frigöra

medarbetares inneboende handlingskraft.

Skapa en feedbackkultur och hur du som ledare

bör använda dig av feedback för att få ökad tillit.

Skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen.


  Moderna arbetspsykologiska teorier och verktyg

  kan främja arbetsmiljön så att du kan skapa en

  gynnsam utveckling i dagens komplexa verklighet.

info@agreement.se


M I N D I N G med 4L-samtal 

gör det lättare att

 1. Snabbt hitta fokus och struktur
 2. Skapa bra stämning
 3. Öka arbetslust hos dig själv och medarbetare
 4. Ta kommando över obehag/utmaningar
 5. Hantera irritation, frustration, provokation  
 6. Leda svåra samtal, förebygga och lösa konflikt
 7. Förhandla och komma överens


M I N D I N G

kan redan efter en seminariedag användas

för att underlätta i svåra situationer. Lednings- och arbetsgrupper som kontinuerligt tränar inre styrka och tydlighet, upplever ökad motivation och förståelse för varandras olika behov. 4L-samtal är ett verktyg som

kan användas i syfte att förebygga och lösa konflikt.


METODIK


 • Retorik - vältalighet
 • KBT - Kognitiv Beteendekunskap
 • Systemteori - hur sociala nätverk utvecklas  
 • MI - motiverande samtal
 • Psykoteknik - scenframställning


”Alla som har med människor att göra borde

gå den här utbildningen.” Deltagare 2020


info@agreement.seUTBILDNING TILL

LICENSIERAD MINDINGPEDAGOG  


10 dagars utbildning

info@agreement.se


Leda andra med empati och struktur


   Målgrupp:

HR, VD, Psykolog, Psykoterapeut, Kurator, Läkare,

 Sjuksköterska, Socionom, Präst, Polis, Lärare


Syfte: Att nå medarbetares fulla potential


UPPLÄGG 


Inspiration och fakta kring möjligheter genom vetenskap, metodik och erfarenheter. Vad händer

i kropp och hjärna i mötet mellan människor?


Stresshantering

Rannsakan av stress. Vilka händelser och erfarenheter

får olika konsekvenser idag? Hur tar du kommando

över situationer utan att stöta bort andra?

 

Självkunskap

Kartläggning av egna inre och yttre beteenden

och behov genom beteendeanalys. 

Vad hämmar och vad gynnar dig?


Icke sårande kommunikation

 Genom att lyssna aktivt med öppna frågor som

tydliggör andras hela vilja - vad de tänker, känner

och behöver - och kunna återspegla kärnan i

budskap tydligt, hittar vi mental styrka och balans.


Konfliktlösning 

 En konkret mall visar tydligt och objektivt vilka

tankar och beteenden som kan skapa problem och

vad som ger förståelse, motivation och lösning.


Presentations- och relationsteknik

Hur du skapar en tydlig och intressant presentation.

Hur just du kan skapa ro och en behaglig miljö.


Livsanalys med en Livskarta

Reflektion och plan för att nå rimliga mål. 


HISTORIK


MINDING utvecklades av Marianne Scheja

för tolv år sedan för unga vuxna med Aspergers

syndrom. SVT:s  dokumentärserie "Den som får finnas" visade bl.a. hur metoden fungerade för deltagarna.

Idag är MINDING även väl beprövat i arbete med lednings- och arbetsgrupper såväl som i parterapi.


"Äntligen har jag förstått hur jag är tydlig och kan

lätt göra andra tydliga. Jag är MINDING


info@agreement.se