Parterapi & KBT

PARTERAPI

Vi har dagligen samtal med enskilda, par och familjer som behöver stöd eller vill utveckla sina relationer. Här kan ni hitta nya sätt att må bra och förstå varandra. Genom ny kunskap, konkreta verktyg och övning kan ni bli starkare, både var och en för sig och tillsammans som par.


Syftet är att hitta hur var och en vill leva och tydligt kartlägga exakt vad som kan förändras för att ni ska kunna nå era mål och skapa en tillvaro som båda trivs i.


TEMAN

Vi arbetar utifrån olika områden som kan orsaka problem och utifrån varje par väljer vi de områden som kan förbättras.


Olika teman som som ni kan välja att arbeta med:


 • Olika förväntningar
 • Vad är en bra relation?
 • Respektfullt bemötande
 • Konflikthantering
 • Intimitet
 • Ekonomi
 • Beroendeproblem
 • Missbruksproblem
 • Barnuppfostran


UPPLÄGG


1 Diagnostisering

Var och en beskriver sin livssituation, olika problemområden och vilka önskemål som finns.


2 Beteendeanalys

Vi gör en analys av vad som orsakar olika syn på situationer och hittar orsak till händelser och missförstånd, vad vi kan göra för att både förstå varandra och hitta vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.


3 Arbetsplan.

Vi gör en handlingsplan där ni får konkreta verktyg för att skapa nya möjligheter. 


4 Kommunikationsträning och konflikthantering

enligt 4L-metoden som bygger på retorik. Varje person ser tydligt hur man kan blir starkare och tydligare genom att lära sig en enkel metod för svåra samtal - att "tala samma språk"


5 Hemträning

Efter varje samtal får klienter konkreta uppgifter att öva på.


info@agreement.se

 

STÄRKA SJÄLVKÄNSLA


Du har samma värde som alla andra - flytta fokus till saker du lyckats bra med. Respektera din vilja/dina behov och sätt tydliga gränser utan att brusa upp. (Pröva MINDING med 4L - samtal ovan.)

När du mår dåligt - ifrågasätt om du verkligen vill hålla fast vid tankar som får dig att må dåligt. Släpp dessa tankar och tänk istället på det som får dig att må bättre. Känner du dig illa behandlad - tänk på att ingen kan behandla dig illa om du inte tillåter det. Du kan stötta, lugna och lyfta dig själv. Det är din uppgift som vuxen att få dig glad och harmonisk. Det är ditt val att flytta tankar till det du tycker om. Sluta umgås med personer som gör dig illa om du kan. Kan du inte det själv - HOS OSS KAN DU FÅ HJÄLP!


Hos oss kan du få hjälp att hitta det friska och starka hos dig och i dina relationer.

MINDINGBOKEN KAN BESTÄLLAS

https://www.bokus.com/bok/9789189323360/minding-fyra-steg-till-mental-och-social-styrka/

METODER

 • PSYKOTERAPI/KBT- kognitiv beteendeterapi

med tillämpad beteendeanalys. Kartläggning av uppväxt, olika händelser som påverkar relationer. Vi identifierar styrkor, brister och behov som finns för att just ni kan bygga en bra relation. Ni får verktyg och hemträning för kommunikation konfliktlösning för ökad tillit och djupare intimitet.


 • FAMILJESYSTEMTEORI

innebär att varje person är en del i ett familjesystem. där varje del påverkar varandra. Vi utgår ifrån vad som hänt i varje persons liv, hur detta har bemötts, vilka anlag och inlärda strategier varje person har för att hantera livet. Detta ger ökad förståelse för olika reaktioner och beteenden i parrelationen vilket i sin tur leder till större möjligheter att hitta motivation och exakt vad och hur förändring till det bättre kan göras. 


 • BEROENDEBEHANDLING

Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Ett tidigt varningstecken är att du dricker allt större mängder alkohol. Då är du en riskkonsument. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression. Idag finns det bra hjälp att få, både genom en beteendeplan och medicinskt.


 • MINDING med 4L FÖR RESPEKTFULLT BEMÖTANDE

En metod som ger struktur i svåra samtal och ger möjlighet att utveckla kognitiva förmågor - sätt att tänka och förstå varandra och utveckla nya funktioner genom hemträning. Var och en kan hitta sitt mål för att båda ska må bra.


info@agreement.se

 

KBT 

Vi behandlar kris, sorg, depression, ångest, panikångest, sömnproblem, missbruk, stress, utmattningssyndrom, beroendeproblematik, ätstörning, självskadebeteenden, tvångssyndrom och fobier. 


info@agreement.se 

+46 8 6671020


HUR GÅR DET TILL?


Tillsammans med  kartlägger vad varje enskild person har för utmaningar i sitt liv och vilka önskemål som finns. Det finns behandlingsmodeller för olika problem och olika verktyg för att skatta och mäta vilka beteenden som kan fungera bra och behandla det som inte fungerar. Tillsammans kan vi hitta de styrkor och nya beteenden som kan leda till ett sunt och behagligt liv.


Genom en tillämpad beteendeanalys, kartlägger vi steg för steg vilka tankar och beteenden som kan bytas ut/utvecklas för att nå psykisk hälsa. Steg för steg får man öva på de beteenden som kan öka välmåendet. 


info@agreement.se

CHOCK

De flesta människor drabbas någon gång i livet av en krisreaktion. Var och en är unik, men det finns vissa vanliga sätt att reagera på. Följande mönster är ofta förekommande:

1. Psykisk chock, då allt känns overkligt och efteråt kan du ha svårt att minnas vad som sagts eller vad som hände.

2. Reaktionen på det som hänt kommer ofta då chocken släpper. Den kan bestå av olika känslor, t ex ilska, sorg, irritation, rädsla och skuld. Det är bra om Du tillåter Dig att uttrycka det Du faktiskt känner. Känslomässiga reaktioner, hur starka de än tycks vara, är normala reaktioner.

3. Bearbetning av händelser, känslor och minnen börjar efter reaktionen. Det är värdefullt att Du berättar vad Du tänker och känner om det som hänt.

4. Acceptans kommer först efter bearbetningen Då kan du börja acceptera Din nya livssituation. I samband med en kris blir Du känsligare än vanligt. Tidigare svåra händelser Du varit med om i Ditt liv kan göra sig påminda. Även olika kroppsliga symtom är vanliga, som t.ex. dålig matlust, sömnproblem, magont och huvudvärk.


RÅD

Försök att ha någon hos dig. Tala om det som har hänt dig. Tillåt dig att känna det du känner. Se till att du får sova. Behöver du medicin, kontakta läkare. Undvik alkohol/droger.


SORGBEARBETNING

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorg kan också utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

All sorg tar tid. Det är inte tid som avgör om sorgen läker, utan vad man gör under tiden.


PANIKÅNGEST

Känner du att du ibland får ångest/panik och får tryck över bröstet, svettning, yrsel, andnöd? Då är det viktigt att hitta struktur i tankar, känslor och behov. Vi kan hjälpa dig att bena ut hur det kommer sig och hur du kan hantera ångest så att det känns bättre.


DEPRESSION

Det kan vara svårt att hantera t.ex. chock, långvarigt nedbrytande relationer, sorg eller att en relation tar slut. Om känslan av att livet är tufft och plågsamt stannar en längre tid kan professionell hjälp behövas så att det inte leder till djupare depression eller självmord.

 • Är du trött och håglös?
 • Gråter du ofta eller känner dig apatisk?
 • Har du svårt att sortera/balansera tankar och känslor?
 • Funderar du dagligen på vem som egentligen bryr sig om dig eller vad livet är värt?

Fundera på hur du kan komma ur ditt tillstånd och kom gärna till oss för klargörande samtal. Vi kan även hjälpa dig till specialist behandling vid behov.

Välkommen att kontakta oss för bokning och information!


info@agreement.se


Marianne Scheja, Leg. Sjuksköterska/psykoterapi/KBT-kognitiv beteendeterapi/beroendebehandling.


AKUT KRIS 

                                            

RELATIONSKRIS

Ring +46 8 667 10 20 månd-fred kl 8-20

 

Förälskelse är ett av de starkaste känslotillstånd man kan uppleva. Men kärlek kan också gränsa till galenskap. Vi gör många märkliga saker på grund av kärlek, lycklig eller olycklig, som vi aldrig annars skulle ha gjort.

- Sök stöd hos någon/några du är trygg med.

- Kom till oss för att få mer struktur i samtalen.

- Tala INTE problem då ni är upprörda!

Undvik: kommendera, döma och bedöma varandra.


KOMMUNIKATION

tydligt utan att såra varandra. 4L-metoden:

LANDA LYSSNA LYFTA LÄMNA


1 LANDA

Lugna sig och behärska känslor. Ta ett djupt andetag. Behärska dig själv. (Din partner kan du inte lugna/behärska)

2 LYSSNA
Fråga vad den/de andra menar genom öppna frågor. Frågor som börjar på: Vad- När- och Hur- ? Dessa är inte så sårande som att säga Du- meningar.


3 LYFTA
Upprepa vad du hört utan att tolka/komma med råd.


4 LÄMNA
Lämna ditt eget budskap genom att tala med Jag... meningar, t.ex. Jag upplever...


Tala utifrån hela din vilja som består av

TANKE - KÄNSLA - BEHOV


Vad är din egen del i konflikten? Hur kan du göra/tänka annorlunda för att nå RO?


Tänk på att då vi trasslat in oss i många missförstånd och olösta konflikter är det lätt att lägga skuld på sin partner istället för att ta ansvar för sina egna handlingar/tankar.


BEROENDE i RELATIONER

Vi kan känna att vi hamnat i en omöjlig och beroende-framkallande relation. 


Fundera på:

 • Vad gör mig olycklig?
 • Vad tar jag till när jag inte står ut/belönar mig?
 • Sex, alkohol, droger, mat, träning, shopping, arbete...?
 • Vad får detta för konsekvenser i mitt liv?
 • Vad vinner jag på att fortsätta mitt beroende?
 • Vill jag få hjälp att må bättre?


Kom gärna för hit och få hjälp att kartlägga vad som är vad och hur du kan gå vidare.


info@agreement.se

MINDING med 4L

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE


Vi tittar på helheten i en person liv och varje person har olika möjligheter att utvecklas. Det handlar både om vad vi gör och vilka konsekvenser detta får och om hur vi tolkar oss själva, andra och livet. 


Kognitiva förmågor - sätt att tänka, förstå

Inre styrka och balans d.v.s. behärskning, befriat intellekt och tydlighet.

- Andning

- Avslappning

- Närvaro

- Koncentration

- Fokus

- Ompröva idéer, feltolkningar som etsat sig fast 

- Rannsaka NAT negativa automatiska tankar 

- Hitta styrkor och din personliga begåvning

 

Utveckla nya funktionella beteenden

Läsa av ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonlägen, sats-melodier och specifika sammanhang i samspel med andra.

 

Beteendeexperiment/improvisation

- Hitta mod och motivation

- Förstå sig själv och andra

- Acceptera känslor

- Förlåta och lägga uppklarad problem bakom sig

- Läka 

- Lämna en konflikt löst

- Hitta nya mål och lösningar

- Hitta och skapa glädje

 

Skapa din nya roll - hitta din starkaste röst

Utveckla din fulla fysiska och psykiska potential.


info@agreement.se

 

RELATIONSTIPS


Hur får vi en bra relation? Riktigt bra förhållande blir det om vi känner att vi förstår och accepterar varandra som vi är med brister och fördelar.


1 Visa omtanke. Omtanke kan du visa både genom handling och ord. I omtanke ingår att ta reda på hur du gör det bra för din partner och att visa vad du själv uppskattar.


2 Våga visa vad du tycker och känner. En intim relation = balans av ge och få. Gör det bra för din partner och dig själv. Var ärlig! Försök inte dölja en viktig sanning. Kroppsspråket avslöjar dig och kan ge dubbla budskap som skapar osäkerhet. Med osanningar blir du i längden oattraktiv.


3 Kom med egna idéer. Båda behöver komma med idéer och ni behöver komma överens om vad ni gör. Försök inte bestämma över din partner eller kommendera. Då blir din partner behandlad som barn i en vuxen relation, vilket kan skapa stor motvilja.


4 Lös konflikt. Det minst konstruktiva du kan göra i en relation är att provocera eller låta dig bli provocerad. Är det en konflikt på gång, avvakta innan du går in i den. Försök att behärska starka känslor lös konflikten då ni har lugnat er.


5 Försök inte att ändra på varandras värderingar. Acceptera era olikheter ! Du kan aldrig ändra på någon annan. Försöker vi ändra på andra blir vi bara besvikna. Tänk då istället hur kan jag ändra min inställning för att trivas bättre?


6 Gör saker som båda tycker är kul. Undvik att hamna i fällan – ”vi hinner inte”. Skapa tid för roliga saker i familjen. Dela upp arbetsuppgifterna efter vad ni tycker om att göra och är bra på.


7 Umgås med bådas vänner tillsammans men sluta inte umgås med egna vänner var och en för sig. Det kan vara viktigt att avsätta tid för det, även om ni har barn.


8 Berätta. Det är mycket vi vet om oss själva som kan verka ointressant att berätta för andra och i kärlek är det lätt att ta för givet att andra ska förstå. Det gör de inte, om vi inte är öppna och tydliga med hur det kommer sig att vi har vår unika åsikt och vilja. Din historia är attraktiv.


9 Hitta er humor – den kan vara ett fint kitt mellan er och även underlätta i svåra stunder.